اداره آموزش و پرورش بندر ترکمن چهار شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۴ (۱۳۹۴/۰۷/۲۲)
Wednesday , اكتوبر 14 , 2015 (2015/10/14)
ورود کاربران

اداره راهبری مکاتبات و اسناد
اداره کل آموزش و پرورش
استان گلستان

Copyright © 1393 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.8.6 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
خواندن کد
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به اداره راهبری مکاتبات و اسناد :